Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet