Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet