Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet