Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet