Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet