Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet