Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet