Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet