Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet