Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet