Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet