Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet