Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet