Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目次
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
統計の一覧
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
表の一覧
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
付録
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
用語解説
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考文献一覧
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet