Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet