Svenska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Innehållsförteckning
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Lista av figurer
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Tabellförteckning
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Ordlista
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet