Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet