Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet