Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet