Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet