Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet