Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indice analitico
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle immagini
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Indice delle tabelle
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendice
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossario
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Catalogo
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet