Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Mục lục
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Hình minh họa
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Bảng biểu
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Phụ lục
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Bảng thuật ngữ
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Tài liệu tham khảo
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Mục lục tra cứu
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet