Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet