Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet