Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet