Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet