Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet