Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet