Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet