Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet