Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet