Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet