Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet