Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet