Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

अनुक्रम
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
आंकड़ों की सूची
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
तालिकाओं की सूची
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
परिशिष्ट
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
शब्दावली
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
अनुक्रमणिका
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet