Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet