Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet