Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet