Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet