Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet