Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet