Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet