Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet