Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet