Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet