Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet