Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet