Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Πίνακας Περιεχομένων
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Σχημάτων
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Κατάλογος Πινάκων
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Παράρτημα
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Γλωσσάριο
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Βιβλιογραφία
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Ευρετήριο
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet