Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet